Loading...

Mình mua AirB để nghe thử thì mình là một khách hàng của Air B và mình muốn khoe với các bạn một thứ mà mình đã mua, với mình tận dụng chuyên môn của mình để tạo ra một cái cái hình và vài cái Video Clip về Air B theo tiêu chí làm đúng khả năng tư duy và hiểu biết.

Sau khi tham khảo khá nhiều video và hình ảnh Airb từ nhiều nơi và chính mình trải nghiệm qua thì mình làm trước 1 chiếc clip khui hộp AirB Đẹp và Âm Thanh Hay cho các bạn xem.

Mình đã từng hứa là làm công tâm và chân thực nhất để mọi người cùng đánh giá khách quan và đây là cách mình giữ lời hứa, làm xong chính bản thân mình cũng thấy đẹp và âm thanh nó hay.

cám ơn các bạn

mình có một đống hình làm sẵn trong trường hợp bạn cần dùng:

  • camera, cộng đồng, công nghệ, hỏi đáp, khoa học, kĩ thuật, lỗi điện thoại, lỗi máy tính, máy tính, mẹo vặt, sự cố, sửa lỗi, thảo luận
  • camera, cộng đồng, công nghệ, hỏi đáp, khoa học, kĩ thuật, lỗi điện thoại, lỗi máy tính, máy tính, mẹo vặt, sự cố, sửa lỗi, thảo luận
  • camera, cộng đồng, công nghệ, hỏi đáp, khoa học, kĩ thuật, lỗi điện thoại, lỗi máy tính, máy tính, mẹo vặt, sự cố, sửa lỗi, thảo luận
  • camera, cộng đồng, công nghệ, hỏi đáp, khoa học, kĩ thuật, lỗi điện thoại, lỗi máy tính, máy tính, mẹo vặt, sự cố, sửa lỗi, thảo luận
  • camera, cộng đồng, công nghệ, hỏi đáp, khoa học, kĩ thuật, lỗi điện thoại, lỗi máy tính, máy tính, mẹo vặt, sự cố, sửa lỗi, thảo luận

Loading...

Video khui hộp AirB Đẹp và Âm Thanh Hay | Tinhte