Loading...

Hiện tại, OpenAI đã cho phép người dùng ChatGPT sử dụng dịch vụ mà không cần tạo tài khoản. Anh em đã có thể truy cập ChatGPT và bắt đầu chat với nó mà không cần phải đăng ký hay đăng nhập gì. Tuy nhiên, anh em sẽ không thể lưu lại lịch sử chat, chia sẻ đoạn chat hoặc sử dụng các tính năng bổ sung như trò chuyện bằng giọng nói và các tuỳ chỉnh cài đặt khác.

Tất nhiên mình thấy việc xài bất kỳ con AI chatbot nào thì cũng cần tài khoản để chủ yếu lưu lại những thông tin mà mình đã chat trước…

Anh em đã có thể sử dụng Chat GPT mà không cần có tài khoản


Loading...

Anh em đã có thể sử dụng Chat GPT mà không cần có tài khoản | Tinhte