Loading...

@Jakelong22
win10 ra đc 6 năm, đang chiếm 65% và vẫn đang tăng, “Ở phía đối diện, thị phần macOS X 10.15 tiếp tục giảm mạnh từ 5,11%,% xuống 4,88%” bằng 1/2 chromeOS. tổng win chiếm hơn 80% chắc dùng office với game hết nhỉ :v


Loading...

TrackPad của MacBook quá ngon, xài xong không thể bỏ được. Bên Windows có ít con hỗ trợ trackpad… | Tinhte