Loading...

Ngày xưa có thử viền vàng, cũng đẹp lắm nhưng sau thích màu nguyên bản hơn!


blob.jpg


Hồi này thanh ngăn bàn phím đã hơi mòn! Có bạn thì đánh đen luôn, nhìn ngầu lắm!


IMG_0952.jpg


Đây là con BB đầu tiên của mình (khoảng năm 2012), tên nó là BB Tour 9630, không được ưa chuộng lắm ở ta. Mua của cửa hàng gì trên phố! Mình dừng dùng BB làm máy chính ở con Z30


Loading...

Review Đánh giá Blackberry 9900 sau 8 năm sử dụng | Tinhte