Loading...

Làm gì khi quên mật khẩu Skype? Bạn đừng lo, Skype hỗ trợ bạn nhiều cách để lấy lại mật khẩu Skype nhanh và dễ làm như qua email hoặc số điện thoại.

Trên máy tính, bạn có thể sử dụng trình duyệt web hoặc phần mềm Skype để lấy lại mật khẩu

Bước 1: Truy cập trang đặt lại mật khẩu Skype theo liên kết này: https://go.skype.com/reset.password.skype

Bước 2: Nhập tên Skype hoặc số điện thoại, email đăng ký Skype rồi nhấn nút

 

Bước 3: Đăng nhập email lấy mã xác minh nhập vào khung Enter code rồi nhấn nút

Lưu ý: Nếu nhập số điện thoại ở bước 2 thì bạn sẽ nhận mã xác minh qua tin nhắn SMS

Bước 4: Nhập mật khẩu mới vào 2 khung New password và Reenter password rồi nhấn nút

Lưu ý: Mật khẩu mới phải có ít nhất 8 ký tự, có phân biệt chữ hoa và chữ thường

Bước 5: Vậy là bạn đã đặt lại mật khẩu Skype trên trình duyệt web thành công rồi đó. Nhớ sử dụng mật khẩu mới để đăng nhập Skype nha.

Bước 1: Mở phần mềm Skype, nhập tên Skype hoặc số điện thoại, email đăng ký Skype rồi nhấn nút → Nhấn tiếp vào dòng

Bước 2: Nhấn nút → Chọn cách nhận mã xác minh, ở đây mình đăng ký bằng email và chưa thêm số điện thoại nên chỉ có duy nhất một cách nhận mã xác minh là email, nhập lại địa chỉ email rồi nhấn nút

Bước 3: Đăng nhập email, lấy mã xác minh, nhập vào khung nhập mã xác minh rồi nhấn nút

Bước 4: Nhập mật khẩu mới vào 2 khung New password và Reenter password rồi nhấn nút

Lưu ý: Mật khẩu mới phải có ít nhất 8 ký tự, có phân biệt chữ hoa và chữ thường

Bước 5: Vậy là bạn đã đặt lại mật khẩu Skype trên máy tính thành công rồi đó. Nhớ sử dụng mật khẩu mới để đăng nhập Skype nha.

Bước 1: Mở ứng dụng Skype, nhập tên đăng nhập skype hoặc email, số điện thoại đăng ký Skype rồi nhấn nút → Nhấn vào dòng

Bước 2: Nhấn nút → Đăng nhập email, lấy mã xác minh nhập vào khung nhập mã xác minh rồi nhấn nút

Bước 3: Nhập mật khẩu mới vào 2 khung Mật khẩu mới và Nhập lại mật khẩu rồi nhấn nút

Lưu ý: Mật khẩu mới phải có ít nhất 8 ký tự, có phân biệt chữ hoa và chữ thường

Bước 4: Vậy là bạn đã đặt lại mật khẩu Skype thành công. Nhớ sử dụng mật khẩu mới để đăng nhập Skype nha.

Chúc các bạn thành công!!!


Loading...

Quên mật khẩu Skype? Hướng dẫn cách lấy lại trên máy tính & điện thoại | Thuthuattienich.com