Loading...

Không giống như rất nhiều người đêm qua bị Facebook block hay hạn chế tính năng vì chia sẻ, nhắn tin cho nhau clip nội dung đồ truỵ. Sáng nay, Facebook báo mình là họ hạn chế tài khoản của mình 30 ngày vì theo họ là mình vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng của FB và lý do sát hơn là mình ủng hộ hành động khủng bố này nọ…

Post mà dẫn đến việc họ khoá tính năng của mình là mình chia sẻ lại bộ máy chính phủ mới của chính phủ Afghanistan. Mình chia sẻ lại từ một trang khác nhưng mà bài đó trên trang đó vẫn còn nguyên và những người khác cũng share cái hình đó cũng thấy còn nguyên.

Trong thông báo cho mình FB còn nói là họ áp dụng tiêu chuẩn cộng đồng chung khắp mọi nơi trên thế giới và áp dụng với mọi người.

Rõ ràng là không phải như vậy.

Hiện mình tạm thời post vào fanpage của mình: www.facebook.com/fromtinhte


Loading...

Mình bị FB hạn chế không phải vì share clip mà vì share bộ máy chính phủ mới ở Afghanistan | Tinhte