Nội Dung Game

Tổng hợp 3 game Zombies: Zombie Driver, Fort Zombie, Zombie Shooter2 nhẹ, hay để thư giản, game không yêu cầu cấu hình máy quá cao!

Hướng Dẫn

Tải Về ==> ==> Giải Nén ==> Chạy Cài Đặt "autorun.exe" ==> Chọn Game

Cài đủ Software kèm theo mới play game được nhé!

Nên để đường dẫn mặc định khi giải nén

Cấu hình yêu cầu

HĐH: Windows XP – 7 – 8 - 10
CPU: Core 2 Dou trở lên
Ram: 2GB
VGA: 128MB hoặc tương đương trở lên
HDD: ~600MB Tuỳ Game

Game nhẹ máy cấu hình thấp chạy tốt!

Buy me a coffee

Ủng hộ TechShareVNBuy me a coffee ^^

Bấm vô quảng cáo để ủng hộ TechShareVN nhé!