Loading...

Unvote Luân béo và nhận huy hiệu xịn nào anh em.

Mình sẽ tặng anh em 2 huy hiệu Tộc thượng đẳng và 2 huy hiệu Có tiền, tổng cộng sẽ tặng cho 4 người khác nhau. Việc anh em cần làm là:
Hoàn thành đầy đủ tất cả bình chọn ở http://Tinhte.vn/ttbc19
Unvote Duy Luân trên Group Tinh tế ở link này và vote cho mình 😀 https://bit.ly/ttbc19-bang-a nhớ chụp hình sau khi đã vote cho mình nhé.
Comment cái gì đó anh em thích ở mình 😀
Hết…

Unvote Luân béo và nhận huy hiệu xịn nào anh em.


Loading...

Unvote Luân béo và nhận huy hiệu xịn nào anh em. | Tinhte

0 0 vote
Article Rating