Loading...

Theo một cuộc khảo sát từ năm 2005, có đến 3 trong số 4 người Mỹ khi được hỏi tin vào ít nhất một điều huyền bí. Hơn ⅓ số người tham gia cũng cho biết họ tin vào ma quỷ hay những linh hồn trở về từ cõi chết. Một báo cáo khác cho thấy có 37% tin vào các ngôi nhà ma, và một con số khổng lồ – 41% tin vào ngoại cảm. Vậy điều gì khiến nhiều người lại tin vào sự tồn tại của ma quỷ???

Mời các bạn nghe:


Loading...

[Tinh tế radio] Bạn có tin vào sự tồn tại của ma quỷ hay không? | Tinhte

0 0 vote
Article Rating