Hướng dẫn 5 cách bảo mật cuộc họp trên Zoom

2022-01-18T17:24:39+07:0018/01/2022|Categories: Software|Tags: , , |

Mục Lục Nội Dung#1. Tắt tính năng trò chuyện cho người tham dự#2. Yêu cầu mật mã để tham dự cuộc họp#3. Quản lý tính năng Question and [...]