Team Flash gọi vốn thành công 1,5 triệu USD cho lĩnh vực E-Sports

2019-09-16T16:36:18+07:0016/09/2019|Categories: Công Nghệ|Tags: , , |

Theo đó, Team Flash đã chốt được 1,5 triệu USD (hơn 34 tỷ đồng) cho vòng gọi vốn hạt giống đầu tiên.Toàn bộ vòng này đến từ Octava, [...]