5 mẫu kiến trúc phần mềm, hệ thống phổ biến hiện nay

2022-01-17T17:22:23+07:0017/01/2022|Categories: Software|Tags: , , |

Mục Lục Nội DungI. 5 mẫu kiến trúc phần mềm, hệ thống phổ biến#1. Kiến trúc phân lớp (Layered Architecture)#2. Client – Server#3. Model – View – Controller [...]