3 kiểu tắt máy tính trên Windows 11

2022-08-11T14:06:15+07:0011/08/2022|Categories: Software|Tags: , |

Đối với máy tính Windows, chúng ta có rất nhiều kiểu tắt máy, ví dụ như là Shutdown (tắt hẳn máy tính), Sleep (đưa máy tính về chế [...]