Age Of Empires 2 Full – The Age of Kings

2020-06-18T14:22:34+07:0015/06/2020|Categories: Games|Tags: , , |

Age Of Empires 2 Full - The Age of Kings Đây là phiên bản tổng hợp năm 2001, cài thêm Patch Update để hỗ trợ Full HD, Hỗ trợ xây 1000 Lính đánh cho đã