20 gia đình giàu nhất châu Á đang nắm khối tài sản 450 tỷ USD

2019-11-04T15:00:51+07:0004/11/2019|Categories: Cuộc Sống|Tags: |

Bố của Mukesh Ambani, người khởi nghiệp hoạt động kinh doanh của gia đình với chỉ khoảng 100USD, từng nói với con trai rằng ông không biết rồi [...]