Thông tin Software

Phần mềm quản lý – dạy học trong nội mạng, phòng máy, gia đình

Đối tượng sử dụng: Giáo viên, Phụ huynh

Hướng Dẫn

Tải Về => Cài Đặt : Giải Nén ra sẻ có 4 file: 1 File Hướng Dẫn Tiếng Việt + 1 File Tạo Key + 1 File Cài Đặt Máy Chủ + 1 File Cài Đặt Máy Học Sinh

  • Bước cài đặt khác với trong hướng dẫn tý nhé – Ở Bước “Register your NetOp License On-line” bạn chọn dòng thứ 3 nhé: “No, I do not want to register my netop license now
  • Còn số serial thì cứ chạy file key để lấy

Lưu Ý: Để quá trình cài đặt tốt không sinh lỗi, bạn nên làm trước các bước sau:

  • Đổi Tên Máy Tính “Computer Name” các máy lại cho hệ thống.
  • Thiết Lập IP Tĩnh cho tất cả các máy hoặc chỉ máy chủ thui cũng được.

Cấu hình yêu cầu

HĐH: Windows XP – 7 – 8 …
CPU: Core 2 Dou – 2Ghz
Ram: 2GB
VGA: Onboard
HDD: 100MB

Nguồn bài viết: https://techsharevn.com

0 0 vote
Article Rating