Loading...

Qualcomm vừa giới thiệu cảm biến vân tay siêu âm thế hệ 2 với tên gọi 3D Sonic Max, và vẫn có thể tích hợp vào trong màn hình của điện thoại. Diện tích của sensor được làm to hơn 17 lần so với thế hệ cũ nên vùng chạm để nhận diện sẽ rộng hơn nhiều, rộng tới mức bạn có thể ịn 2 ngón tay vào cùng lúc để xác thực bằng cả hai ngón thay vì chỉ một như hiện nay. Qualcomm cũng nói rằng cảm biến này cũng sẽ không bị ảnh hưởng bởi miếng dán màn hình do hình ảnh đọc được rõ ràng hơn nhiều (nhờ cảm…

Qualcomm nâng cấp cảm biến vân tay trong màn hình: rộng hơn 17 lần, đọc 2 ngón tay cùng lúc


Loading...

Qualcomm nâng cấp cảm biến vân tay trong màn hình: rộng hơn 17 lần, đọc 2 ngón tay cùng lúc | Tinhte

0 0 vote
Article Rating