Loading...

Mới đây trên trang twitter của cảnh sát Mumbai đăng tải một đoạn Video cho thấy, họ đã lắp một hệ thống thu thập tiếng ồn tại trụ đèn báo hiệu giao thông, để khi đang còn đèn đỏ nhưng có người nhấn kèn kèn xe mà mức ồn âm thanh vượt 85db thì thời gian chờ đèn đỏ sẽ tiếp tục tăng lên.

Đây là một thử nghiệm của cảnh sát Mumbai vào tháng 11 năm ngoái nhằm thu thập phản ứng của người tham gia giao thông, vẫn chưa áp dụng trên toàn đất nước, và cũng chưa có ấn định thời gian áp dụng phổ biến hình thức này.
Cách thức hoạt động của hệ thống này bao gồm màn hình cảnh báo với khẩu hiệu “Honk More Wait More”, hệ thống Micro thu thập tín hiệu và hệ thống điều khiển tín hiệu đèn sao cho nếu như vượt quá 85db thì thơi gian chờ đèn đỏ sẽ tiếp tục tăng lên thay vì sẽ đếm ngược và chuyển về màu xanh như cũ.

Lời bàn: Có lẽ không riêng gì ở Mumbai, ngay chính đất nước ta mình cũng không hiếm để có thể thấy được hiện tượng đèn chưa chuyển xanh hay có khi còn 5s thì phía sau đã có tiếng kèn vang lên, anh em thấy hình thức này như thế nào, có đáng để áp dụng phổ biến trong tương lại không?


Loading...

Mumbai: nhấn kèn khi dừng đèn đỏ sẽ làm tăng thời gian chờ đèn đỏ | Tinhte