Loading...

Để dễ minh họa, bạn hãy tưởng tượng công nghệ Blockchain như một tòa tháp được tạo thành từ các khối lập phương. Các khối lập phương trong tòa tháp sẽ chứa thông tin về tất cả các giao dịch được thực hiện. Nếu có ai đó cố gắng loại bỏ hoặc thay thế một khối từ dưới đáy của tháp, toàn bộ cấu trúc sẽ bị phá hủy, bởi vì mỗi khối trong tháp có cùng thông tin từ khối trước được mã hóa trong đó. Đó là lý do tại sao công nghệ blockchain có thể được coi là thành tựu trong lĩnh vực bảo mật.

Khi một khối mới được mã hóa phù hợp với cấu trúc của tòa tháp thì sẽ được gắn vào tháp và kết quả là các giao dịch mới sẽ được hoàn thành. Bitcoin trên hệ thống sẽ được chuyển giao giữa những người dùng.

Thợ mỏ là gì? Đào bitcoin là gì?

Để hiểu được thì chúng ta cần phải biết ai đang mã hóa các khối tiếp theo cho tòa tháp Blockchain? Những “miner” hay “thợ mỏ” là những người khai thác Bitcoin. Họ sử dụng phần mềm để khai thác và trích xuất Bitcoin. Lý do tại sao người ta lại dùng thuật ngữ “thợ mỏ” của ngành khai thác khoáng sản, là vì Bitcoin được ví như một mỏ vàng, mỗi đồng Bitcoin chính là phần thưởng cho việc mã hóa các khối của tòa tháp Blockchain nhằm thực hiện các giao dịch. Tại thời điểm này, các công cụ “khai thác” là những máy tính đắt tiền và phức tạp với sức mạnh vi xử lý rất cao.


bitcoin.png


Nguồn: energyminute, xtb.com


Loading...

[Infographic] Bitcoin là gì? Blockchain là gì? Vì sao lại gọi là đào Bitcoin? | Tinhte

0 0 vote
Article Rating