Loading...

Hiện tại Ấn Độ là quốc gia có giá bán iPhone 12 rất cao, từ 1.158 USD với iPhone 12 và 1.636 USD với iPhone 12 Pro bản 128GB.

Qua bảng trên và các quốc gia trên, mình cũng chia sẻ thêm giá của iPhone 12 mini và iPhone 12 Pro Max, lấy bản dung lượng 128GB luôn cho dễ tham chiếu với dữ liệu của Statista cũng như quy ra giá Đô La Mỹ.

Mình sẽ không tính thị trường Mỹ vì giá thuế sẽ tuỳ Bang.


Loading...

Giá bán iPhone 12 trên thế giới: Ấn Độ có giá cao nhất | Tinhte

0 0 vote
Article Rating