Loading...

Vào ngày 20 mới đây Google đã chính thức thông báo app Netflix đã có sẵn cho tất cả người dùng loa thông minh Google Nest Hub và Nest Hub Max trên khắp thế giới. Mình check thử thì đã thấy coi được, chia sẻ với anh em cách thực hiện.

Đầu tiên mở app Google Home lên nhấp vào nút Settings, trong mục SERVICES chọn dòng Video.


1.Google_Home_Settings.jpg

Nhấn vào dòng Netflix, chọn LINK ACCOUNT, xong đăng nhập tài khoản Netflix của anh em vô.


2.Link_Netflix_Account.jpg

Link xong thì ra lệnh cho loa thôi: Oke Google, open Netflix. Và đây là thành quả, phim Trạng Quỳnh 😁


3.Netflix_On_Google_Nest_Hub.jpg

Mình thấy admin Hiệp có loa Lenovo Smart Display, mod Luân có Google Nest Hub, mod Nam có Nest Hub Max chắc sẽ khoái vụ này. Anh em nào xài loa thông minh có màn hình thì dùng thử nhé 😀


Loading...

Đã có thể coi Netflix trên loa thông minh Google Nest Hub | Tinhte

0 0 vote
Article Rating