Loading...

Như đã hẹn, mình sẽ tặng 4 huy hiệu hiếm cho 4 anh em comment trong topic ủng hộ #teamDuyLuan. 4 bạn này mình lựa hoàn toàn random từ dưới database, bao gồm:

  • minhphuphan: 1 cái Huy hiệu thượng đẳng
  • trung_mầm_mập: 1 cái Huy hiệu ninja bí ẩn
  • Galaxy2009: 1 cái Huy hiệu thượng đẳng
  • Manlyblack: 1 cái Huy hiệu ninja bí ẩn

Đã "chuyển khoản" huy hiệu hiếm cho anh em #teamDuyLuan


Loading...

Đã "chuyển khoản" huy hiệu hiếm cho anh em #teamDuyLuan | Tinhte