Loading...

Chia sẽ việc việc dùng sim phụ (esim). Các bạn có đang sử dụng giống mình?

(PS: post này mình thấy trên group MacLife & Đồng Bọn hay nên copy về, link dưới cmt)

Hi các bạn, hôm nay mình xin chia sẽ việc việc dùng sim phụ (cụ thể là esim) mà mình đang sử dụng. Những lợi ích mà mình có được khi sử dụng nó.

Nguyên nhân sâu xa mình mình đang dùng 3 cái điện thoại, 1 cái Samsung và 2 cái Iphone. Nhưng mình chỉ dùng 2 nhà mạng là Vina (công ty cấp) và Viettel (Sim cá nhân) cho toàn bộ 3 cái…

Chia sẽ việc việc dùng sim phụ (esim). Các bạn có đang sử dụng giống mình?


Loading...

Chia sẽ việc việc dùng sim phụ (esim). Các bạn có đang sử dụng giống mình? | Tinhte