Loading...

ICTnews cho biết tuyến cáp quang biển AAG sẽ được sửa xong vào cuối ngày 14/1, tức là xong trước Tết âm lịch 10 ngày, kịp cho anh em chúng ta xài Tết. Cuối tháng trước, cáp AAG bị sự cố ở 2 nhánh S1H và S1J, trong đó nhánh S1H sẽ được sửa xong vào ngày mai 9/1 và nhánh S1J sẽ được sửa xong trước ngày 15/1, hoàn tất việc khắc phục sự cố trên tuyến AAG để đưa tuyến cáp này trở lại full 100% băng thông.

Đợt sự cố lần này xảy ra với cả 3 tuyến cáp quang biển của Việt Nam, gồm tuyến AAG (Asia…

Cáp quang biển AAG sẽ được sửa xong trước Tết âm lịch, hoàn tất đêm 14/1


Loading...

Cáp quang biển AAG sẽ được sửa xong trước Tết âm lịch, hoàn tất đêm 14/1 | Tinhte

0 0 vote
Article Rating