Loading...

Làm thế nào để thu hồi một hay nhiều tin nhắn vô tình gửi đi trên Zalo? Nhanh nào! Bạn có 60 phút để có thể thu hồi. Xem hướng dẫn chi tiết ở đây.

Nếu bạn thu hồi tin nhắn trước khi người nhận đọc được tin nhắn thì người nhận chỉ nhìn thấy thông báo Tin nhắn đã được thu hồi. Nếu bạn thu hồi tin nhắn sau khi người nhận đọc tin nhắn thì tin nhắn vẫn hiển thị là Tin nhắn đã được thu hồi.

Lưu ý: Chỉ có thể thu hồi tin nhắn sau 60 phút kể từ lúc gửi tin

Nhấn và giữ lên tin nhắn muốn thu hồi chọn , lúc này bạn sẽ thấy một thông báo Chức năng “Thu hồi” này sẽ xóa tin nhắn… và tin nhắn đó đã chuyển thành

Lưu ý: Tương tự như ứng dụng Zalo trên điện thoại, Zalo webZalo PC cũng chỉ có thể thu hồi tin nhắn sau 60 phút kể từ lúc gửi tin

Di chuột vào tin nhắn muốn thu hồi → nhấn nút bên cạnh tin nhắn đó chọn . Lúc này tin nhắn đó sẽ chuyển thành

Chúc các bạn thành công!!!


Loading...

Cách thu hồi tin nhắn Zalo đã gửi (điện thoại & máy tính) | Thuthuattienich.com