Loading...

Nói về smartphone thương hiệu VN thì Bphone của Bkav thiết kế vẫn rất riêng, đẹp, cảm giác cầm vào bạn sẽ thích thú vọc vạch nó…


Loading...

Bphone b86 thiết kế đẹp và rất riêng của Bkav | Tinhte

0 0 vote
Article Rating