Loading...

Vài năm trước, Apple đã có ý định mã hóa cả bản sao lưu (backup) mà người dùng thực hiện lên dịch vụ đám mấy iCloud nhưng nhiều nguồn tin mới đây tiết lộ kế hoạch này đã bị hủy bỏ sau khi bị Cục Điều tra Liên bang (FBI) phàn nàn. Ít nhất tới thời điểm hiện tại, FBI đã phải hai lần nhờ Apple tìm cách truy cập dữ liệu trên iPhone của tội phạm và đều bị từ chối.

Trong khi mã hóa đầu cuối (end-to-end) trên iPhone sẽ khiến ngay cả Apple cũng không thể truy cập và mở khóa cho cảnh sát thì những bản sao lưu lên iCloud vẫn có thể bị truy cập và lấy dữ liệu chia sẻ với chính quyền. Apple giữ chìa khóa những bản sao lưu này và họ từng có ý định sẽ cho phép người dùng mã hóa cả bản sao lưu iCloud.

Không rõ quyết định của Apple có liên quan tới FBI hay không nhưng khi dữ liệu người dùng backup lên iCloud không được mã hóa thì FBI và Apple vẫn có thể truy xuất dữ liệu của tội phạm và cung cấp cho nhà điều tra. Những dữ liệu này không bao gồm dữ liệu nhạy cảm, mật khẩu hay dữ liệu sức khỏe nhưng dữ liệu từ iMessage, Whatsapp… thì đều có thể được lấy dễ dàng.

 


Loading...

Apple bỏ kế hoạch mã hóa bản sao lưu lên iCloud, FBI có cơ hội truy xuất dữ liệu tội phạm | Tinhte