Loading...

Mình thì hay để dưới yên hoặc để phía trước, có treo vào xe. Thấy nhiều anh em thì đeo tro lơ lửng sau lưng. Mình chọn giải pháp để sát yên hay để trước có lẽ vì balo mình nặng và đeo lâu nó nóng. Không biết có anh em nào giống mình không?

cover_treo_hay_sat.jpg


Loading...

Anh em đeo treo balo trên lưng hay để sát yên khi đi xe? | Tinhte

0 0 vote
Article Rating