Loading...

Bổ
sung thời gian xét nâng lương công chức; gắn chip vào hộ chiếu; không yêu cầu
chứng chỉ tin học, ngoại ngữ với công chức; lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp
công sử dụng ngân sách nhà nước, … là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng
8/2021.

Không
yêu cầu chứng chỉ tin học, ngoại ngữ với công chức

Theo
Thông tư 02/2021/TT-BNV của Bộ Nội vụ, có hiệu lực từ ngày 1/8, ở tất cả các ngạch
công chức chuyên ngành hành chính và văn thư đã không còn yêu cầu chứng chỉ về
trình độ ngoại ngữ và tin học trong tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng.
Thay vào đó, ứng viên được yêu cầu có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản,
sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ phù hợp, tùy theo yêu cầu trong tiêu chuẩn về
năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của từng ngạch.

Việc
thay đổi này nhằm tiết kiệm chi phí cho xã hội, ước tính giúp đội ngũ công chức
giảm được 1.000 tỷ đồng từ việc đi học để lấy chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

7 chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2021
Ảnh minh họa

3
trường hợp dừng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng

Theo
Thông tư 02/2021/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTB-XH, tới đây sẽ có thêm 3 trường hợp bị
dừng nhận trợ cấp xã hội, gồm:


Không nhận chế độ, chính sách liên tục từ 3 tháng trở lên;


Không chấp hành yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc xác định lại
mức độ khuyết tật, xác định lại điều kiện hưởng trợ giúp xã hội hoặc thông tin
khác phục vụ công tác quản lý;


Người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng bị tạm giam từ 1 tháng trở lên.

Thông
tư 02/2021/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 8/8, nhưng các chế độ, chính sách quy
định tại Thông tư này được áp dụng từ ngày 1/7/2021.

Gắn
chip vào hộ chiếu

Theo
Thông tư 73/2021/TT-BCA của Bộ Công an có hiệu lực từ ngày 14/8, hộ chiếu sẽ là
loại giấy tờ tùy thân tiếp theo căn cước công dân được gắn chip. Mẫu chip được
công bố tại thông tư nêu trên, lưu thông tin được mã hóa của người mang hộ chiếu
và chữ ký số của người cấp. Trang bìa của hộ chiếu vẫn in quốc hiệu, quốc huy,
tên hộ chiếu.

Hình
ảnh tại các trang trong hộ chiếu là phong cảnh, di sản văn hóa Việt Nam, kết hợp
cùng họa tiết trống đồng. Ngôn ngữ sử dụng trong hộ chiếu gồm 2 ngôn ngữ tiếng
Việt và tiếng Anh.

Bổ
sung thời gian xét nâng lương công chức, viên chức

Theo
Thông tư 03/2021/TT-BNV của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương
thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt
khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, bổ sung thêm một
số trường hợp không tính để xét nâng bậc lương thường xuyên, gồm thời gian đào
ngũ; thời gian thử thách khi hưởng án treo; thời gian nghỉ công tác chờ tuổi
nghỉ hưu.

Tiêu
chuẩn nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ, công chức cũng được thay đổi,
theo đó, cán bộ, công chức được đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên mới
được nâng bậc lương thường xuyên. Trước đây là mức đánh giá “hoàn thành nhiệm vụ
nhưng còn hạn chế năng lực” cũng thuộc diện được nâng bậc lương.

Thông
tư này có hiệu lực từ ngày 15/8.

Doanh
thu dưới 100 triệu đồng/năm không phải nộp thuế GTGT và TNCN

Theo
Thông tư 40/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng
(GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá
nhân kinh doanh, có hiệu lực từ ngày 1/8/, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có
doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch từ 100 triệu đồng
trở xuống thì thuộc trường hợp không phải nộp thuế GTGT và không phải nộp thuế
TNCN theo quy định pháp luật về thuế GTGT và thuế TNCN. 

Hộ
kinh doanh, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm khai thuế chính xác, trung thực,
đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính
chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế theo quy định. Hộ kinh doanh, cá
nhân kinh doanh theo hình thức nhóm cá nhân, hộ gia đình thì mức doanh thu từ
100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế GTGT,
không phải nộp thuế TNCN được xác định cho 1 người đại diện duy nhất của nhóm
cá nhân, hộ gia đình trong năm tính thuế.

Lộ
trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước

Theo
Nghị định 60/2021/NĐ-CP về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập,
sau 05 năm, các Bộ, cơ quan Trung ương, UBND cấp tỉnh rà soát, nâng mức độ tự
chủ tài chính của đơn vị nhóm 3 như sau: Chuyển ít nhất 30% số lượng đơn vị sự
nghiệp công tự bảo đảm từ 70% đến dưới 100% chi thường xuyên sang đơn vị nhóm
2; Chuyển ít nhất 30% số lượng đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm từ 30% đến dưới
70% chi thường xuyên sang đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm từ 70% đến dưới 100%
chi thường xuyên; Chuyển ít nhất 30% số lượng đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm
từ 10% đến dưới 30% chi thường xuyên sang đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm từ
30% đến dưới 70% chi thường xuyên.

Đến
năm 2021, cơ bản hoàn thành lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công (tính đủ
chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và khấu hao tài sản cố định,
chi phí khác theo quy định của pháp luật về giá), trường hợp do khó khăn khách
quan cần xây dựng lộ trình khác, các Bộ, cơ quan Trung ương, UBND cấp tỉnh
trình Chính phủ xem xét, quyết định; Đối với giá dịch vụ sự nghiệp công đang được
Nhà nước đặt hàng theo giá tính đủ chi phí thì tiếp tục thực hiện theo giá tính
đủ chi phí.

Ngoài
ra, khi Nhà nước điều chỉnh chính sách tiền lương, đơn vị sự nghiệp công lập thực
hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên nguồn ngân sách tăng thêm hàng năm và sắp xếp
từ nguồn dự toán ngân sách Nhà nước được giao để thực hiện cải cách chính sách
tiền lương. 

Nghị
định này có hiệu lực từ ngày 15/8./.

Theo
dangcongsan.vn

Link nguồn


Loading...

6 chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2021 | Songhaysongdep.com