Loading...

Ngày 13/10 bọn mình sẽ cùng với TopDev làm một buổi workshop nhỏ để chia sẻ với các bạn về cách mà mình và bạn @nga vu thi Hong đã bắt đầu học data, cách bọn mình làm đủ thứ chuyện để cố gắng biết được kĩ năng data nào các doanh nghiệp cần, và những ứng dụng thực tế của nó trong việc xây dựng Tinhte.vn (cả về mặt sản phẩm lẫn vận hành). Buổi này miễn phí, không bắt uống nước hay gì hết, chỉ là mình muốn ngày càng có nhiều người làm việc trong ngành data để mai mốt có cần…

13/10: Workshop chia sẻ về nghề data, làm sao đi kiếm việc data khi mới bắt đầu


Loading...

13/10: Workshop chia sẻ về nghề data, làm sao đi kiếm việc data khi mới bắt đầu | Tinhte