Nguồn Bài Viết: Tech Share VN

Thông tin Software

  • Đây là bộ Font Full – Tập Hợp từ trang Fontchu.com
  • Font VNI – Unicode – Font Chữ Kiểu
  • Tổng Cộng 1683 Font Chữ – Khá Đủ cho việc thiết kế

Hướng Dẫn

Tải Về ==> Chạy Cài Đặt ==> Khởi Động Lại Máy Tính

Link tải

Facebook Comments